Forside / Industri og Erhverv / Hvad er en hovedentreprise?

Hvad er en hovedentreprise?

En hovedentreprise er en type entreprise, der vælges ved opførelse af større byggerier. Det er en kontraktform, hvor en hovedentreprenør påtager sig ansvaret for hele byggeriets udførelse og koordineringen af de involverede entreprenører. Dette inkluderer både planlægning, projektering og udførelse af byggeriet. I denne artikel vil vi uddybe, hvad en hovedentreprise er, og hvordan den fungerer. Du kan også få mere viden på https://lokato.dk/erhverv/hovedentreprise.

Når man vælger at indgå en hovedentreprisekontrakt, overlades ansvaret for byggeriet til hovedentreprenøren, som står for koordineringen af de involverede entreprenører. Hovedentreprenøren har derudover også ansvaret for at sikre sig, at alle håndværkere har de fornødne kompetencer og kvalifikationer til at udføre arbejdet korrekt. Dette betyder også, at bygherren kun har kontakt med én part, nemlig hovedentreprenøren, i stedet for at skulle kommunikere med mange forskellige entreprenører.

En hovedentreprisekontrakt indgås typisk, hvis byggeriet er af en større karakter som fx et nybyggeri eller en større renovering. Kontrakten er med til at sætte faste rammer for arbejdet og beskriver alle de vilkår, som skal opfyldes i løbet af byggeriet. Dette inkluderer tidsplanen, betalingsvilkår og evt. ændringer i arbejdet undervejs.

Når der indgås en hovedentreprise, er det typisk hovedentreprenøren, som sørger for at ansætte de relevante underentreprenører. Dette gør, at hovedentreprenøren har mulighed for at vælge de bedste håndværkere til jobbet, hvilket kan være en stor fordel for bygherren. Desuden tager hovedentreprenøren også ansvar for, at arbejdet bliver udført korrekt og leveret til aftalt tid.

En vigtig faktor ved en hovedentreprisekontrakt er, at bygherren kun har en part at kommunikere med, nemlig hovedentreprenøren. Dette betyder, at bygherren kun skal holde styr på én kontrakt, og at der kun skal forhandles med én part. Dette kan spare bygherren for både tid og penge.